Norwegian | English


 • Kunst og politisk økologi I
  Hvilke potensialer kan vi finne i kunsten, med tanke på å influere globale diskurser rundt klimaforandringer og skape reelle forandringer?
 • Vilde vækster Aktivisme og autonomi i samtidskunsten
  I modsætning til den traditionelle ontologiske forståelse af kunsten som noget andet end virkeligheden, idet den forholder sig til virkeligheden på et imiterende, symbolsk eller referentielt plan, så knytter den nye praksisform sig så nært til virkeligheden, at forskellen kan være svær at identificere.
 • Bruno Latour om utstillingen Reset Modernity! ved ZKM
  Bruno Latour i samtale om opphavet til sin pågående utstilling Reset Modernity! ved ZKM i Karlsruhe.
 • Reset Modernity! av Bruno Latour ved ZKM
  ZKM i Karlsruhe, Tyskland, har tilbudt flere interessante refleksjoner over spørsmål som stilles av klimaforandringer, politisk økologi og dens relasjon til kunsten. Ta for eksempel invitasjonen fra antropologen, filosofen og sosiologen Bruno Latour, som har jobbet med disse spørsmålene i en årrekke, og som har kuratert utstillingen Reset Modernity! sammen med Martin Guinard-Terrin, Christophe Leclercq og Donato Ricci.
 • Det toksisk sublime og dokumentarens dilemma
  For fotografer som er interessert i å avbilde miljøødeleggelser er det en fin balansegang mellom det å dokumentere og å estetisere menneskelige inngrep på planeten vår. I løpet av de siste tiårene har det dukket opp en gruppe fotografer som ved hjelp av fullformats flyfotografi dokumenterer gruve- og oljeindustri, avfall, forurensning, og konsekvensene av atom- og andre miljøkatastrofer.
 • Samtidskunst på vippepunktet – miljøengasjert kunst under (og etter) COP21-konferansen om klimaforandringer.
  I etterkant av de folkerike protestmarsjene i New York og over hele verden i 2014, ble FN-konferansen om klimaforandringer (COP21) som fant sted litt over et år senere i Paris, 2015, bredt oppfattet av aktivistgrupper og grupper fra det sivile samfunn som et vippepunkt – en oppfatning som også ble fanget opp av en stor del av media.
 • Will Wilson og Jetsonorama: Motstand mot ressursutvinning i Navajo Nation
  To menn stirrer inn i fotografens linser, og møter betrakterens blikk. De står rygg mot rygg, og begge snur ansiktene sine mot oss i tre fjerdedels profil. Begge går med hvitkravete skjorter, og har synlige kjeder rundt halsen. Begge mennene har en kakeaktig, gulfarget substans som drypper fra ansiktene deres, forbi deres blodskutte øyne.
 • Motstandens frø: Kritiske tilnærminger til privat eierskap over jord, frø og steinfrukt.
  Snarere enn bare å peke på og beklage seg over den negative effekten av privateierskap over jord, frø og steinfrukt, utvikler og forestiller Claire Pentecost, Dornith Doherty og Sam Van Aken seg nye tilnærminger til landbruk som har fokus på bevaring av planeten.